SEI Daily Update #18

SEI Daily Update #17
July 29, 2019
SEI Daily Update #19
July 31, 2019

SEI Daily Update #18

UCLA and Santa Monica

UCLA Tour and History Lesson
学习加州大学洛杉机分校的历史

Lịch sử của Đại học California Los Angeles

Upon arriving at UCLA, the students were taken on a tour by their RTAs. UCLA is a famous campus and is often featured in American movies. Additionally, the university is known for having a large international student population (12%) with over 100 countries represented at the school. UCLA is ranked #1 public university in the nation by the U.S. News & World Report and currently has over 43,000 students. Despite 29,500+ students that attend the university, the school has a 17% acceptance rate and is currently the most applied to university in the nation. After the tour, students ate lunch at the Student Union and browsed the UCLA campus bookstore.

同学们在RTA的带领下来到了加州大学洛杉矶分校(UCLA),并由RTA细心地导游去认识这所名校。UCLA的校园非常有名气,其中多个场景都出现在电影里。 大学的国际生来自100个不同国家,大约占学校12%的人口。UCLA被 “U.S.News & World Report” 排名列为美国第1名的公立学校,目前有43000位学生在此就读。尽管现在有超过29500个同学上这所大学的本科,但是这个学校的录取率只有17%,是美国目前为止最热门的大学。在参观了校园,同学们在UCLA的学生中心饱餐一顿后,有机会在学校的书店游览。

Các học sinh cùng RTA đã đến Đại học California, Los Angeles (UCLA) và RTA chính là hướng dẫn viên, hướng dẫn học sinh cẩn thận để tìm hiểu về ngôi trường nổi tiếng này. Khuôn viên của UCLA rất nổi tiếng và có nhiều địa điểm đã xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng. Sinh viên quốc tế của trường đại học này đến từ 100 quốc gia khác nhau, chiếm khoảng 12% học sinh của trường. UCLA được USNews & World Report xếp thứ 23 tại Hoa Kỳ và hiện có 43.000 sinh viên đang theo học tại đây. Mặc dù có hơn 29.500 sinh viên đăng kí nhập học tại trường đại học này, trường có tỷ lệ nhập học chỉ 17%, khiến nó trở thành một trong những trường đại học nổi tiếng nhất nước Mỹ. Sau khi tham quan khuôn viên trường, các học sinh có cơ hội đến thăm hiệu sách của trường sau bữa ăn phong phú tại Trung tâm Sinh viên UCLA.

Santa Monica Beach and Pier
圣莫尼卡海滩和码头

Bãi biển và bến tàu Santa Monica

Santa Monica Beach is a beautiful, lively area with over 5.5 kilometers of stunning coastline. The pier, which extends over 300 meters into the water, is over 100 years old and is a popular landmark for both residents and visitors of the Los Angeles area. The entrance of the pier is very famous and has been featured in many American feature films. Students had plenty of time to soak up the sun at the beach, enjoy amusement park rides on the pier, shop at an assortment of stores and choose from a variety of novelty restaurants. While the travel week is full of fun adventures, the students are also continuing to practice their English outside the classroom. It is enjoyable for the staff to observe students interacting with the locals and engaging in conversations with native English speakers.

圣莫尼卡海滩是一个美丽又热闹的景区,有着超过5.5公里的壮观海岸线。这个拥有着100多年历史的码头一直延伸到300米以外的水域, 是洛杉矶地区居民和游客的出游的著名里程碑。码头的入口闻名千里,曾在多个美国电影的镜头中出现。学生们有充足的时间沐浴在海滩上的阳光中,在码头上享受游乐园的娱乐设施,到各种各样的商店里购物,并从附近新奇各异的餐馆中挑选食物。旅游周不仅充满了有趣的冒险,而且学生们也不停地在课外练习英语。RTA很高兴看到学生与当地人交流。

Santa Monica Beach là một khu biển đẹp và sống động với đường bờ biển ngoạn mục dài hơn 5,5 km. Bến du thuyền 100 tuổi này kéo dài đến vùng biển cách đó 300 m và là một cột mốc nổi tiếng đối với người dân và du khách đến khu vực Los Angeles. Lối vào bến tàu ở đây là điểm đến đã xuất hiện trong một số phim hành động của Mỹ. Học sinh có nhiều thời gian để tắm nắng trên bãi biển, tận hưởng công viên giải trí tại bến tàu, mua sắm tại nhiều cửa hàng và ăn tại các nhà hàng khác nhau. Tuần lễ du lịch không chỉ là những cuộc phiêu lưu thú vị, mà các học sinh đã không ngừng thực hành nói tiếng Anh bên ngoài lớp học. Các RTA rất vui khi thấy học sinh của mình giao tiếp và làm quen với người dân địa phương.

The Daily Update will also be published on our SEI WeChat subscription account. Subscribe to the account to receive the articles in your Official Accounts feed on WeChat.

 

每日更新也将在我们的SEI微信订阅帐户上发布。点击关注该帐户以接收微信官方账号中的文章。