SEI Daily Updates

August 1, 2019

SEI Daily Update #20

Headed to San Francisco! 前往旧金山! Hướng đến San Francisco! Early this morning, staff and students loaded onto three 56-passenger charter buses and headed to the great […]
July 31, 2019

SEI Daily Update #19

Disneyland and Universal Studios Disneyland và Universal Studios Travel Week Day Four Tuần du lịch ngày thứ tư SEI staff and students enjoyed a beautiful, sunny […]
July 28, 2019

SEI Daily Update #16

Celebrating Student Growth 庆祝学生成长 Kỉ niệm sự trưởng thành của học sinh Classes Come to an End  课程结束 Ngày học cuối cùng Today was a day […]
July 27, 2019

SEI Daily Update #15

Talented and Confident 才艺和自信 Tài năng và sự tự tin The SEI Talent Show SEI 才艺表演 Chương trình tài năng SEI One of the most anticipated […]
July 26, 2019

SEI Daily Update #14

Curiosity and Celebration 好奇心和庆祝活动 Sự tò mò và lễ kỷ niệm Exciting Science! 令人兴奋的科学! Khoa học thú vị! Today, we get to take a look inside […]
July 25, 2019

SEI Update #13

Preparing for the Future, Learning from the Past Learning Life Skills With each passing day, students are improving their understanding of the English language, growing in […]
July 24, 2019

SEI Daily Update #12

Phát triển có sự hướng dẫn Chương trình cố vấn Nhận được sự hỗ trợ chu đáo và hướng dẫn có chủ ý từ một người […]
July 23, 2019

SEI Daily Update #11

Immersive, Authentic Learning 身临其境,纯正地学习 Học tập chân thực Field Trip Fun 实地考察乐趣 Chuyến đi thực địa thú vị In addition to experiencing the American classroom, it […]
July 22, 2019

SEI Daily Update #10

Reflecting and Relaxing 回顾和休息 Phản hồi và thư giãn SEI Attends Western Church  SEI出席西式教会 SEI tham dự nhà thờ phương Tây As part of the immersive […]