Uncategorized @vi

August 2, 2019

SEI Daily Update #21

Ngày thứ năm của tuần du lịch học tập! Sau một đêm được nghỉ ngơi và thư giãn, các học sinh đã thức dậy với tâm […]
July 18, 2019

SEI Daily Update #6

Giới thiệu các khóa học STEM Có kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) là chìa khóa để thành công […]
July 17, 2019

SEI Daily Update #5

Locked in to Learning 专心致志地学习 Tập trung vào việc học Engaged, Excited, Experienced! 全心投入, 充满兴奋的学习体验! Tham gia, thích thú và trải nghiệm! At SEI, we believe […]
July 16, 2019

SEI Daily Update #4

Classes & Clubs Begin! Off to a Strong Start Today, students experienced their first day of classes at SEI. In each academic day, there are six […]